Olympijské hry zvířat

Plakát pro japonské nakladatelství Fukuinkan Shoten, jako příloha měsíčníku Kagakunotomo, tedy "Přátelé vědy", který je vydáván měsíčně a odebírají jej školky v celém Japonsku. Jedná se o obrázkovou knížku, která pojednává z vědeckého aspektu o různých věcech pěti až šestiletých dětí.
Tématem plakátu jsou zvířecí olympijské hry, které dětem přiblížily blížící se Letní olympiádu 2016 v Rio de Janeiro. Vytvoření malby předcházelo podrobné studium a výběr letních olympijských sportů a jejich protagonistů.

 

Olympijské hry zvířat

plakát v podobě stolní japonské hry Sugoroku/ akvarel, kvaš/ vydalo Fukuinkan Shoten Publishers/ rok 2016/ 535mm x 380mm

Olympijské hry zvířat

plakát v podobě stolní japonské hry Sugoroku - detail/ akvarel, kvaš/ vydalo Fukuinkan Shoten Publishers/ rok 2016/ 535mm x 380mm

 

Olympijské hry zvířat

plakát v podobě stolní japonské hry Sugoroku - detail/ akvarel, kvaš/ vydalo Fukuinkan Shoten Publishers/ rok 2016/ 535mm x 380mm

Olympijské hry zvířat

plakát v podobě stolní japonské hry Sugoroku - detail/ akvarel, kvaš/ vydalo Fukuinkan Shoten Publishers/ rok 2016/ 535mm x 380mm

Olympijské hry zvířat

plakát a měsíčník Kagakunotomo/ akvarel, kvaš/ vydalo Fukuinkan Shoten Publishers/ rok 2016/ 535mm x 380mm

© Alžběta Skálová All Rights Reserved, web created by MK & Onkubator